Informace o podnikání v českém právním prostředí

Začít podnikat je v dnešní době velmi jednoduché. To, že podnikání v některém z Vámi vybraných oborů není pouze o tom získat příslušné oprávnění a uskutečnit nezbytné formální kroky k zahájení činnosti si však již řada podnikatelů neuvědomuje. Chcete-li brát Vaše podnikání vážně a máte dlouhodobé cíle, je v každém oboru nutná znalost platné legislativy, která vaše podnikání reguluje. To platí i v případech, kdy Váš předmět podnikání je postaven na živnosti volné. Do hry vždy vstupuje mnoho zákonů, vyhlášek a nařízení nejen z národní, ale také evrospké legislativy. Literu příslušného zákona nikdy nelze vykládat samostatně, nýbrž v souladu s ostatními právními předpisy.

V této sekci se Vám budeme sérií článku snažit pomoci orientovat v podnikatelském prostředí České republiky, nastínit kdy a za jakých podmínek je výhodné externě využívat daňově ekonomický právní servis, kdy je naopak lepší tyto služby čerpat z vlastních kapacit. Zároveň se budeme snažit předkládat objektivní informace o podnikatelském prostředí v ČR, fungování a vymahatelnosti práva tak, aby měl každý čtenář představu o tom, co skutečně podnikání obnáší.

Články:

>>>

Stabilita a transparentnost podnikatelského prostředí ČR

>>>

Proč využívat služeb daňového poradce

>>>

Za co platíte daňovému poradci

>>>

Ready made je šmejd

>>>

Archivační lhůty


Publikace, odbarná činnost

V této části prezentujeme některé výstupy z naší odborné a publikační činnosti

Daňové úlevy z pohledu práva veřejné podpory

Dostupné ve fromátu HTML

Bitcoin - trendy, problémy, perspektiva

Dostupné ve fromátu HTML

Trendy v poskytování Software z daňového a účetního hlediska

Dostupné ve fromátu HTML

Motivační funkce minimální mzdy jako nejnižšího zaručeného příjmu

Dostupné ve fromátu HTML

Vládní dluh a ekonomický růst

Diplomová práce byla oceněna 1.místem ceny děkana Ekonomicko-správní fakulty Masraykovy univerzity v roce 2011

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek