Články z blogu
Babiš: Vše proti firmám
14.10.2014

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají.

Institut nespolehlivého plátce

Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže přijít na jméno. V tomto případě odpovídá odběratel za část závazku (DPH) dodavatele. Proč má někdo jiný nést odpovědnost za dodavatele? A je vůbec právně možné neuhradit celý závazek, protože nějaký finanční úřad označí dodavatele jako nespolehlivého plátce DPH? Statisíce firem budou muset neustále kontrolovat, zda a kteří dodavatelé jsou nespolehliví. Kolik je to bude stát? Jsou to státní peníze, které firma pro stát jen vybírá. A platí přitom berní úředníky za to, aby vše fungovalo řádně.

Všechny tržby on-line

Vtipným se zdá i nápad zasílat všechny tržby on-line finančním úřadům inspirovaný Chorvatskem. Ponechme stranou, že se jedná o stát s největší šedou ekonomikou odhadovanou až 30% HDP. Prý to bude jednoduché a levné. Ovšem v mé restauraci s mizivými tržbami je výdejní okénko pro prodej zmrzliny a ve dvoře zahrádka. Obojí v provozu maximálně tři měsíce v roce. To znamená mít nejen tři zařízení, ale dokonce i tři tiskárny účtenek. Nikdo přece nebude se zmrzlinou v ruce čekat na přinesení účtenky vytištěné centrálním počítačem. Kolik mne to bude stát? A na koho se bude tato povinnost vztahovat? Jen na plátce DPH s obratem vyšším než milion korun? Tak to rychle pryč do švarcsystému a outsourcovat.

Reverse-charge u DPH na všechna plnění

A nejlepší by prý, (podle Babiše), bylo zavést režim reverze charge i pro všechny vnitrostátní transakce. To znamená, že dodavatel vystaví fakturu bez DPH, nikomu se nebude nic vracet a vše zaplatí až koncový odběratel. Úžasná myšlenka, a Evropská unie na ni nechce slyšet. Proč asi? Inu proto, že dnes dodavatel vystaví fakturu včetně DPH, kterou odběratel jednoduše zaúčtuje. A tak dále v celém řetězci. Nově by si každý odběratel musel DPH sám vypočítat a uplatnit současně na vstupu i výstupu. A to je obrovský nárůst administrativního zatížení podniků. Ne, Evropská unie není hloupá. Jde jí jen o to, aby se zátěž kladená na podniky zbytečně nezvyšovala.

S jakým novým nápadem ještě ministr Babiš přijde? A co všechno budou podniky muset snášet, aby to státní správa měla jednoduché? Koaliční vládní strany mlčí a tak jedinou nadějí je, že se panu Babišovi vzbouří jinak jistě skvělí zaměstnanci stovek jeho podniků.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz