Kompletní nabídka poradenských služeb

Podnikové poradenství a administrativní služby

Podnikové poradenství není pouze zakládání firem, jak se mnoho lidí domnívá. Služby podnikového poradenství zahrnují návrh vhodné sturktury vašeho podnikání, návrh financování podniku nebo skupiny, služby související se zakládáním, likvidací a změnou firem, poradenství v oblasti investičních analýz a podnikatelských záměrů, poskytování sídel a mnoho dalšího.

Podnikové poradenství je dále zaměřeno na zvýšení efektivity samotného chodu vaší organizace. Typicky se jedná o interní audit, kontrolu nákladů, nastavení informačního systému, asistence při tvorbě controllingových mechanismů, provedení due diligence, optimalizace vnitropodnikových procesů a jiné.

Do těchto služeb také patří poradenství v oblasti dotací a veřejných zakázek.

Nezávislý pohled externího partnera na vnitropodnikovou organizaci je vysoce efektivní


Daňové poradenství

Zastupování daňovým poradcem a služby daňového poradenství jsou určeny pro všechny podnikatele, bez ohledu na velikost, předmět nebo účel podnikání. Pravidelně využívat služeb daňového poradce by však měly také všechny větší neziskové organizace, tj. spolky, nadace, nadační fondy, ale také samosprávné jednotky jako obce nebo svazky obcí. Outsouring těchto služeb vám zajistí ochranu proti rizikům vyplývajícím z vlastních chyb, snížení nákladů (finančních i časových) na školení vlastních zaměstnanců a realizaci daňových úspor v budoucnu. Častým jevem je vyhledání pomoci daňového poradce teprve v okamžiku, kdy již proběhla daňová kontrola s nepříjemnými důsledky pro daný subjekt. V takových případech jsou již možnosti daňového poradce značně omezené, i přesto, že dokáže unést podstatně těžší důkazní břemeno a využít všech dostupných procesních prostředků k obhajobě zájmů klienta. Je nutné si uvědomit, že základním předpokladem dobrého daňového poradenství je vzájemná důvěra a bohatá diskuse o činnosti a problematice vašeho podnikání. K tomu aby vám daňový poradce mohl navrhnout nejlepší řešení a vy tak mohly realizovat daňové úspory je nutně, aby se dokázal vžít do role svého klienta.

Ne nadarmo se často daňový poradce přirovnává k osobnímu lékaři.

Stejně jako všichni lékaři nejsou stejně kvalitní a nedosahují stejné odbornosti, ani všichni daňoví poradci nedokáží poskytovat stejně kvalitní služby. Neřiďte se cenou, ale nejlepším poměrem ceny a kvality.

Nechte se přesvědčit a přečtěte si o tom, Jak vybrat vhodného daňového poradce a proč je výhodné se nechat zastupovat?


Účetní poradenství, vedení účetnictví, daňová evidence

Smyslem účetního poradenství a vedení účetnictví je poskytovat ucelené informace o vašem podnikání tak, aby vám údaje vycházející z účetnictví spolehlivě sloužily pro vaše rozhodování, plánování, volbu vhodných podnikatelských strategií a podobně. Veškeré činnosti jako reporting, controlling a jiné vnitropodnikové výstupy, které pomáhají efektivně řídit vaše podnikání, vycházejí jen a pouze z podkladů, které jim poskytuje vhodně strukturované účetnictví.

Kvalitní účetní služby jsou tedy alfou a omegou fungování, řízení a úspěchu vašeho podnikání.


Zpracování mezd, personalistika

Externí vedení mezd je ideálním případem, jak snížit vaši administrativní zátěž a náklady. Vyplatí se jak malým a tak středně velkým podnikatelským subjektům. V případě outsourcing mezd uspoříte kromě personálních nákladů na vašeho zaměstnance také související náklady jako školení vašich zaměstnanců na neustále probíající legislativní změny, ale také náklady na vlastní software. Při důkladném zvážení všech těchto nákladů se outsourcing mezd pro malé a střední firmy vždy vyplatí.

Externí vedení mzdové agendy zahrnuje kromě výpočtu mezd, vedení a archivaci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění, také přihlašování a odhlašování zaměstnanů u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení, zastupování při kontrolách, návrhy pracovních smluv, předpis odvodů výpočet záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, roční zúčtování a mnoho dalších.

Nedílnou součástí mzdové agendy je tvorba vnitropodnikových směrnic nebo vhodné nastavení struktury benefitů


Daňové přiznání, odklad daňového přiznání a zveřejnění účetní závěrky

Podání daňového přiznání a s ním související odklad je prozatím doménou zejména podnikatelů a firem. U fyzických osob, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti, tuto činnost v drtivé většině nahrazuje mzdová účetní, která zpracovává roční zúčtování. Je nutné zmínit, že tento systém není běžný v celé Evropě, ba naopak, služeb daňového poradce běžně využívají lidé s příjmem nad úrovní průměrné mzdy. Typicky například lékaři. I u nás dochází v legislativě k postupným krokům tak, aby pro takové osoby bylo výhodnější podávat daňové přiznání.

Zveřejňování účetní závěrky, usnesení valné hromady, notářských zápisů a jiných listin je typicky opomíjenou činností celé řady podnikatelů. Jasným důvodem je, že ministerstvo financí nedostatečně toto právo nedostatečně vymáhá. V době, kdy má za úkol každý resort šetřit, se potenciální postihování absence výše zmíněných dokumentů ve sbírce listin stává levným a efektivním způsobem, jak získat příjmy do státního rozpočtu. Je tak pouze otázkou času, kdy se k takovému kroku ministerstvo financí rozhodne a pak již bude pozdě. Vždyť i vy sami jistě oceníte, když si můžete o vašem obchodním partnerovi zjistit více informací a ověřit tak jeho důvěryhodnost.

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek