Proč spolupracovat s daňovým poradcem

Činnost daňového poradce je často bagatelizována na odklad daňového přiznání, vyplnění daňového přiznání a uplatnění všemožných slev. Taková představa je naprosto mylná, i když je jistě pravda, že spousta daňových poradců dělá pouze tuto činnost. V tom ovšem daňové poradenství nespočívá. Vždyť ke všem daňovým přiznáním existují poměrně obsáhlé a propracované pokyny, podle kterých velká část poplatníků je schopna v běžných případech vyplnit daňové přiznání sama.

Dobrý daňový poradce je více než jen stroj na vyplnění předepsaných tiskopisů. Jedná se v podstatě o odborníka na daňové právo, který však na rozdíl od drtivé většiny lidí s čistým právním vzděláním dokáže jednotlivá zákonná ustanovení aplikovat do reálného světa ekonomických čísel. Protože žádný zákon nikdy nepůsobí samostatně, ale vždy jde o součinnost několika právních předpisů, nesmí se daňový poradce omezit pouze na právo daňové.

Daňovou povinnost určujete dávno před vyplněním daňového přiznání

Pro představu lze jako stručný příklad uvést kupní smlouvy nemovitého majetku, kde z pohledu právníka je vše zcela v pořádku, z pohledu daňového poradce však nikoliv, neboť cena není rozdělena na majetek, který se odepisuje a který nikoliv. Další typickou oblastí jsou špatně sjednané pracovní smlouvy, které mají nejen daňové dopady (např. špatná formulace pohyblivé složky mzdy), ale také vliv na odvody sociálního a zdravotního pojištění, a to i v evropském kontextu (např. špatné určení místa výkonu práce). V přeshraničním obchodě je zase třeba předem promyslet odběratelsko-dodavatelské vztahy tak, aby nevznikala zbytečná povinnost registrace k různým daním v jiných státech, prozkoumat zda a jaké konkrétní dopady má použití mezinárodních dodacích podmínek INCOTERMS apod., přičemž tyto problémy se netýkají pouze velkých mezinárodních firem, ale také menších a drobných podnikatelů. Lze konstatovat, že podobné nástrahy a komplikace jsou nedílnou součástí každého podnikání nehledě na jeho předmět. O výši daňové povinnosti se mnohdy rozhoduje již v okamžiku uzavření smlouvy. Podobných příkladů lze uvést nepřeberné množství.

Důvěra, porozumění a schopnost předvídat

Základem dobrého daňového poradenství je získání oboustranné důvěry mezi daňovým poradcem a klientem. Tento vztah lze přirovnat ke vztahu pacienta a jeho lékaře. Pouze otevřenost povede k nalezení optimálního řešení, přičemž opomenutí drobnosti může zcela změnit závěry daňové analýzy a daňové dopady. A navíc – vrcholový manažer je osamělý. Mnoho problémů potřebuje projednat, ale ne s podřízenými. Daňový poradce figuruje na jeho úrovni, jemu se svěřit může. Daňový poradce je totiž ze zákona vázán rozsáhlou mlčenlivostí a vždy stojí na straně klienta.

V praxi je častým problémem to, že si klient neuvědomuje a nedokáže rozlišit, která informace je důležitá a může mít daňové dopady. Úlohou daňového poradce je tudíž vcítit se do pozice klienta a předvídat potenciální problémy v chodu klientova podnikání. Díky své zkušenosti umí formulovat podstatné otázky, které nejenže vedou k řešení problémů, ale také klientovi „otevírají oči“.

A co víc: Daňový poradce pracuje pro velký počet subjektů a řeší velké a různorodé množství i složitých daňových problémů, které se u jednoho subjektu vyskytují vždy sporadicky. Svými zkušenostmi a znalostmi tak šetří čas i náklady klienta.

Risk management aneb daňový poradce platí za své chyby

Dalším významným důvodem, proč využívat externích služeb daňového poradenství je diverzifikace rizika, protože daňový poradce je odpovědný za chyby a hradí potenciální pokuty a penále vyměřené jeho klientovi. Spolupráce s daňovým poradce by tak měla být součástí risk managementu společnosti stejně jako ochrana proti jiným rizikům (měnovým, úvěrovým apod.). Je třeba zmínit, že v České republice, zejména u větších firem, je poměrně běžné, zaměstnávání osob odpovědných za daňovou problematiku v rámci závislé činnosti. Tyto subjekty se tím ochuzují o možnost rozložení rizika plynoucích z chyb a potenciálních pokut z doměrků daně, neboť zaměstnanec nese hmotnou zodpovědnost pouze do výše 3 měsíčních platů. I v případě, že je v pracovní smlouvě tato odpovědnost podrobněji řešena však v praxi k vymožení škod nedochází, samotné náklady pak nese stejně daňový subjekt sám.

Faktem také je, že stát a jeho finanční správa by měla mít zájem na tom, aby daňové subjekty byly zastupovány pomocí daňových poradců co nejvíce, protože vymáhati škodu, tj. příslušenství daně na daňovém poradci je mnohem snazší než na daňovém subjektu. Důvodem je povinné pojištění daňového poradce, které je ukotveno přímo v zákoně. Finanční správě tím odpadají obtíže s hledáním a kontaktováním fiktivních firem, společností jejichž jednatelé jsou bezdomovci apod.

Vzhledem k tomu, že současné postihy za špatně tvrzenou daň mají v porovnání s běžnými úrokovými sazbami lichvářskou výši, která nemá ve vyspělých státech obdoby – penále 20 % z doměřené daně a úrok z prodlení nejméně 14 % p.a., nemusí za takové situace finanční správě vadit, pokud by nedošlo k zaplacení samotného doměrku daně, neboť příslušenství daně se v této situaci často výrazně blíží samotné výši doměřené daně.

Čtěte také: Za co platíte daňovému poradci, Stabilita a transparentnost podnikatelského prostředí ČR

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek