Za co platíte daňovému poradci, co je obsahem jeho honoráře

Současná společnost je často při výběru výrobků a služeb silně orientována na jediný ukazatel, nejnižší cenu. Daňový poradce a jeho poradenské služby jsou navíc mnohdy brány jako konsumenti klientových těžce vydělaných peněz, někdy je dokonce daňový poradce považován za nutné zlo a nepřítele, nikoliv za partnera stojícího na straně klienta. Za trenéra golfu, nové oblečení nebo služby kadeřníka jsou tak často lidé ochotni utratit výrazně větší částky než jaké jsou náklady na kvalitního daňového poradce, a to i v přepočtu na hodinovou sazbu. Důvodem je emoční stránka těchto výdajů. Výše zmíněné výdaje spojuje jedna věc – při uspokojení těchto potřeb konzument prožívá pocity štěstí, slasti, radosti - obecně myslí pozitivně. Na rozdíl od toho při najímání služeb daňového poradce (a obecně jakéhokoliv profesionála) myslí většina lidí negativně. Neuvědomují si totiž výhody spolupráce s daňovým poradcem a patrně ani často netuší, k čemu všemu lze dobrého daňového poradce využít.

Podrobněji rozebíráme přínosy plynoucí ze spolupráce s daňovým poradcem v souvisejícím článkuProč využívat služeb daňového poradce.

Čím je určena cena daňového poradenství a honorář

Samotné stanovení ceny za úkon nebo hodinové sazby není jednoduchá věc. Daňové poradenství patří do skupiny tzv. svobodných povolání, stejně jako např. advokáti, notáři, auditoři nebo autorizovaní inženýři. Typickým pro tato povolání je, že výkon povolání není vázán na živnostenský list (živnostenský zákon), ale na jiné oprávnění udělené na základě speciálního zákona. Zatímco některé jiné profese, např. advokáti, notáři nebo exekutoři, mají své odměňování stanovené legislativně (většinou v podobě vyhlášek), pro daňové poradce žádný právní předpis v České republice neexistuje. Cena je tedy sjednávána čistě na smluvní bázi.

Regulace honorářů a obecně daňového poradenství je ve světě velmi rozmanitá. Český systém daňového poradenství se nejvíce podobá systému daňového poradenství v Německu. Německá legislativa však upravuje odměňování daňových poradců speciálním zákonem - Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), kterým se řídí základními principy stanovení ceny za poradenství.

Cena daňového poradenství vždy vychází ze dvou základních kategorií, a to rizika a náročnosti. Daňový poradce ručí za svoji činnost celým svým majetkem a navíc musí být pojištěn. Riziko, které na sebe daňový poradce přebírá, je proto významným prvkem klientova risk managemenetu a také výsledné ceny. Cena je dále ovlivněna náročností a zvláštnostmi daného úkonu nebo činnosti.

Cena by však měla odrážet i jiné faktory než pouze riziko a náročnost!

Rozmanitost sazeb a cen daňového poradenství

V čem tedy spočívá odlišná cena služeb, nejčastěji vyjádřena hodinovou sazbou?

Tak jako v jakékoliv jiné profesi platí, že daňoví poradci mají různé schopnosti, vzdělání a kvalitu. Podmínkou výkonu daňového poradenství je složení kvalifikačních zkoušek. Ty mohou vykonávat lidé s dosaženým alespoň bakalářským vzděláním, a to bez ohledu na zaměření vystudovaného oboru. Tím je výčet požadavků vyčerpán. Nutně se proto vytváří rozdíly mezi samotnými daňovými poradci. Kvalifikační zkoušky jsou pouze nutnou podmínkou výkonu povolání, jako takové však mnoho nezaručují. Následné kontinuální vzdělávání po absolvování zkoušek v podobě kurzů či školení není také zárukou kvality práce a nemůže nahradit cílevědomost, zájem o profesi a odhodlanost pracovat, praxi, poctivé a svědomité samostudium či přirozenou schopnost analyticky myslet.

Cenová informace má být nositelem různých informací, které výslednou cenu dotvářejí a má tak z ekonomického hlediska zejména informační funkci.

Rozhodujícím faktorem není jen vzdělání, a to nikoliv pouze v oblasti daní, ale i kompletní znalost podnikatelského prostředí, rozhled a přehled o souvislostech v rámci celého právního systému ČR, Evropské unie, případně legislativy států, kterými se daňový poradce zabývá, zkušenosti, jazyková vybavenost. Dalšími parametry významně ovlivňujícími cenu daňového poradenství je i samotná prestiž resp. poptávka po službách daného daňového poradce.

Stejně jako u ostatních osob samostatně výdělečně činných by dále měla cenová informace obsahovat kalkulaci výdajů na další vzdělávání, čas na neustálé samostudium nové legislativy, dovolenou apod.

Stanovení ceny za daňové poradenství, vedení účetnictví a jiné poradenství

Samotné vyplnění daňového přiznání podle podkladů dodaných účetními je zcela rutinní činnost a rozumný daňový poradce ji bez kontroly a rozhovorů s klientem nedělá. Náročnost práce daňového poradce, jak při jednorázových činnostech, tak i při trvalém zastupování klienta, se pak promítá do ceny této specifické služby.

Při cenové kalkulaci jsou klíčovými parametry pro stanovení předběžné ceny informace dodané klientem, případně další veřejně dostupné informace. Na jejich základě by si pak daňový poradce měl udělat představu o náročnosti a rizikovosti dané činnosti. Důležitý je rovněž stav a členění účetnictví, schopnost účetních účtovat závěrkové operace (účetní a daňové odpisy, dohadné položky, opravné položky, atd.) a nutnost ovlivňovat účetní závěrky daňovým poradcem. Specifickým problémem je posuzování uzavíraných smluv z daňového hlediska a zohlednění mezinárodních daňových souvislostí. Tato vypočtená hrubá cena je dále upravena o další výše zmíněné faktory.

Čtěte také: Proč spolupracovat s daňovým poradcem, Stabilita a transparentnost podnikatelského prostředí ČR

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek