Ceny

Naše ceny jsou úměrné rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb, velikosti našeho rizika (odpovědnosti za škody) nebo poskytovaným zárukám. Nevybočují z cen obdobných firem působících na českém a evropském trhu. Při jejich tvorbě vycházíme z české legislativy (zákon o daňovém poradenství) s přihlédnutím k mezinárodním zvyklostem například StBGebV Spolkové republiky Německo.

Při stanovení cen vycházíme z celkové pracnosti, výše naší odpovědnosti (rizika), odborných a jazykových nároků a souvisejících úkonů (např. k účtování finančních derivátů je zapotřebí sestavit a vypočítat oceňovací model včetně odvození výnosových křivek pokud není poskytnut protistranou).

Poradenství, účetnictví

Při cenových kalkulacích vycházíme z následujících hodinových sazeb:

Poradenství* 1500,- až 3000,- Kč / hodina
Účetnictví 400,- až 800,- Kč / hodina
Ostatní práce 300,- Kč / hodina

*Poradenství neziskovým organizacím poskytujeme již od 1000,- Kč / hodina

Řada společnosti, které nabízejí externí zpracování účetnictví, uvádí ceny za položku (řádek) s různými přirážkami. Jsem schopni se dohodnout i na tomto cenovém modelu. Tyto výpočty jsou ošidné, u řady programových systémů (SAP, Navision, atd.) nebo automatizovaných operací je ani nelze vyčíslit.

Mzdy

Při zpracování mezd vycházíme ze sazeb za jednoho zaměstnance. Zde se měsíční sazby pohybují od 300,- Kč za zaměstnance a měsíc. U rozsáhlejších mzdových agend poskytuje množstevní slevy.

Ve sjednaných sazbách jsou již zahrnuty veškeré související služby (zastupování při kontrolách, roční zpracování, vydávání potvrzení zaměstnancům a institucím, zavádění nových zaměstnanců, zhotovení zápočtových listů apod.). Lze se však dohodnout i na kombinaci základní sazby za zpracování a odděleném účtování dalších služeb.

Naší snahou je udržovat s klienty dlouhodobé kontakty a sjednávat paušální měsíční sazby. V těchto případech jsou sjednané paušály konečné a obsahují veškeré naše další náklady (poštovné, telekomunikace, rozmnožování, SW licence, účast na kontrolách, jízdné, ztráta času) s výjimkou mimořádných nákladů jako je zahraniční cestovné, soudní poplatky či náklady na externí znalecké posudky.

Ukázková kalkulace ceny účetních služeb

V žádném případě nejsme schopni, ale ani ochotni, konkurovat tzv. „garážovým účetním“. Tedy osobám nemajícím žádné režijní náklady, působícím v drtivé většině případů jako OSVČ, které si uplatňují výdajový paušál ve výši 60 %, nejsou pojištění, atd.

Každý podnik, by měl při stanovení ceny svých produktů vycházet z dostatečně přesné cenové kalkulace. Nejinak je tomu v našem případě. Pro vaši představu uvádíme demonstrativní kalkulaci hodinové sazby účetních služeb.

Přímé náklady
Hrubá mzda - měsíčně 30 000
Sociální a zdravotní - měsíčně 10 200
Sociální náklady - stravenky 990
Celkem roční náklady 494 280
Nepřímé náklady - režie roční
Nájemné (2000 Kč/m2/rok) 16 000
Školení / studium 5 000
Licence software 2 000
Telekomunikace, IT 10 000
Spotřeba materiálu 10 000
Ostatní služby (úklid, BOZP,...) 3 000
Celkem roční režie 46 000
Počet pracovních dnů 2016 po odečtení dovolené a dnů volna 232
Korekce o nemoc za rok -5
Celkem pracovních hodin za rok 1816
Celkové roční náklady na 1 účetní 540 280
Minimální cena za 1 hodinu práce účetní (bez zisku)
298

V uvedené ceně navíc nejsou zahrnuty další nepřímé náklady společnosti, které je nutné na zaměstnance rozpouštět jako náklady řízení a kontroly zaměstnanců (tj. garance kvality služeb), pojištění odpovědnosti za škodu, marketingové a další náklady.
Na rozdíl od „garážových“ účetních nebo jiných společností zaměřených na objem nejsme zvyklý fakturovat za položku účetního deníku. Cena za položku je zcela irelevantní časové náročnosti účetního případu, nezahrnuje čas strávený komunikací, opravami atd. Není navíc vůbec obtížné zaúčtovat jednotlivé doklady tak, aby se počet účetních řádků zdvojnásobil (klasicky u kumulativních pokladních dokladů resp. jejich rozúčtovávání).

Rádi však zpětně klientům prokazujeme, že námi fakturované účetní služby obstojí i ve srovnání s tržními cenami položkového účtování.

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek