Poradenství neziskovým organizacím

Je jednoznačné, že problematika neziskových organizací je z účetního, daňového, ale mnohdy také administrativního hlediska složitější, než otázky organizací založených za účelem dosahování zisku, tedy podniků.

České zákonodárství je zapleveleno mnoha zbytečnými předpisy. Jednou z oblastí jsou tzv. neziskové organizace. Dle předpisů o účetnictví se jedná o subjekty, u kterých není předmětem hlavní činnosti podnikání. Podle zákona o daních z příjmů se zase jedná o veřejně prospěšné poplatníky. Oba předpisy přitom vydává stejné ministerstvo financí. Zřejmě je tak velké, že není možné ani sjednotit terminologii používanou v jeho různých odborech. Situace se pro neziskovou organizace dále komplikuje ve chvíli, kdy se stane plátcem daně z přidané hodnoty, která je postavena na zcela odlišných principech než legislativa daně z příjmů a účetnictví.

Za neziskové subjekty se v české účetní a daňové legislativě považují

 • spolky, zájmová sdružení právnických osob
 • nadace, nadační fondy = tzv. fundace
 • samosprávné jednotky jako obce, kraje, svazky obcí
 • příspěvkové organizace

Základní principy jsou přitom u všech typů neziskových subjektů stejné. U některých jednotek je navíc nutné vést účetnictví ve struktuře umožňující naplňování jiných zákonů, např. požadavky na rozpočtová pravidla obcí a svazků obcí nebo pravidelné předávání dat dohledovým orgánům.

Právo veřejné podpory

Podrobnější informace o veřejné podpoře, definici pojmu dotace nebo nejčastější podpoře de minimis naleznete v samostatném článku.

Služby neziskovým organizacím

Všem druhům neziskových organizací poskytujeme následující služby

 • jednorázové i opakované poradenství s konkrétními účetními nebo daňovými případy
 • daňové poradenství včetně značně komplikované oblasti DPH
 • vedení účetnictví v souladu se všemi zákonnými požadavky včetně vzdáleného online přístupu do účetnictví
 • pomoc při sestavování účetních závěrek a daňových přiznáních
 • pomoc při vyúčtování dotací včetně monitorovacích zpráv
 • zpracování vnitřních předpisů často vyžadovaných poskytovateli dotací
 • převzetí pozice finančního manažera projektu
 • zastupování v případě daňových kontrol, kontrol poskytovatelů dotací a jiných procesních záležitostech
 • ostatní odborné konzultace
Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek