Účetní poradenství, vedení účetnictví, daňová evidence

Mimo běžného vedení finančního účetnictví a daňových evidencí (včetně práce pro neziskové subjekty) poskytujeme celou řadu méně obvyklých služeb, vždy dle potřeb našich klientů tak, aby jim účetnictví a následné výkazy byly oporou a podklady pro jejich řízení a rozhodování.

Účetnictví vedeme na vlastním software s možností zpřístupnění vzdáleného nahlížení a případné úpravy účetnictví nebo na software klienta, a to i na nejrozsáhlejších modulárních systémech, jakým je např. SAP

Standardní účetní služby:

 • zavedení účetnictví, zpracování účtových rozvrhů
 • návrhy struktury kalkulací a rozpočtů, návrhy sledování finančních toků, účetní poradenství
 • vedení přehledů a majetku, aktivace majetku a odpisové plány
 • vedení a udržování saldokont dodavatelů a odběratelů, skladové účetnictví
 • závěrkové operace, reporting a controlling, inventury majetku a závazků
 • zpracování předepsaných statistických výkazů, kontrola účetnictví
 • zpracování řádných i mimořádných účetních závěrek včetně účetních výkazů
 • zpracování textových příloh k účetním závěrkám

Řešíme však i pokročilejší účetní operace

 • vypracování výročních zpráv a zpráv o vztazích k propojeným osobám
 • konsolidace účetních závěrek, úpravy závěrek pro koncerny sídlící v zahraničí dle US GAAP a IAS / IFRS včetně daňových bilancí, spolupráce s auditory
 • konstrukce oceňovacích modelů finančních derivátů a související poradenství
 • účtování cenných papírů dle ČÚS a IFRS, vhodná úprava účtového rozvrhu
 • inventrarizace a rekonstrukce účetních a daňových odpisů
 • výpočet a kontrola odložené daně
 • rozdělení účetnictví neziskových subjektů na část ekonomickou a neziskovou, přehledy o dotacích
 • hloubkový audit účetnictví, navržení změn a interních postupů, vypracování vnitropodnikových směrnic

Pokračujte také na: podnikové poradenství, daňové poradenství, mzdy a personalistika, daňové přiznání a odklad daně

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek