Články z blogu
Metanol: Lidé umírají, Kalousek mlčí, Slonková jedná
14.09.2012

V době, kdy není času nazbyt a musí se rychle jednat, člověka zaráží, proč je tak těžké odhalit odkud že se ten pančovaný alkohol vzal? Nechceme si snad nalhávat, že viníkem je nějaký prodavač ve stánku. Proč se tedy nejde přímo ke zdroji? Pojďme se podívat jak danou situaci řeší jednotlivé orgány veřejné správy, bude nám pak jasné, proč je ve vyšetřování nejdál zkušená investigativní novinářka Slonková.

Ministr zdravotnictví pohovořil svým klidným, starosvětským způsobem: Hygienická služba odebírá vzorky a brzy zjistí, že alkohol je skutečně denaturák. Hygiena ve stáncích a trafikách, kde se nalévá, je dostatečná. Není tam sice ani zavedena voda, ale líh je přirozenou dezinfekcí. A nemocnice jsou na příliv pacientů připraveny.

Ministr zemědělství nasadil na kontroly nebývalé množství pracovníků zemědělské a potravinářské inserce: Pravý alkohol je uváděn na trh v souladu s platnými předpisy a jeho složení je v pořádku. Denaturovaný líh není potravinou a pod kontrolu inspekce nespadá.

Česká obchodní inspekce kontroluje, zda spotřebitel není okrádán. Prozatím nezjistila, že by stánkaři nalévali pod míru nebo že by účtovali jiné ceny, než ty, se kterými jsou zákazníci seznamováni.

Ministr průmyslu a obchodu uvádí, že dle zjištění živnostenských úřadů mají všichni stánkaři a trafikanti platné živnostenské listy a jejich podnikání nelze administrativně omezovat.

Celní správa má nedostatek lidí a peněz. Důsledněji však kontroluje legální výrobce lihu. Zatím má ověřeno, že tito výrobci z drahého čistého lihu levný denaturovaný nevyrábí. Alespoň ne záměrně.

Tajné služby zatím nezjistili, že by za naléváním denaturáku stály cizí tajné služby či teroristické skupiny. Vylučují rovněž propojení spotřeby alkoholu s nejvyššími patry české politiky. Jiné zadání zatím neobdržely.

Ministr vnitra dal své slovo, že pokud Policie ČR obdrží příslušné impulsy, bude se jimi se vší odpovědností zabývat. Nicméně náplní její práce při projížďkách městy a vesnicemi není monitoring opilců postávajících od rána do noci před stánky, pokud ovšem nevzbuzují veřejné pohoršení.

Starostové a primátoři měst a obcí pověřili své jednotky místní policie varováním občanů před nekvalitním pitím. K tomu zakoupili a na policejní vozy instalovali silnější zvukové aparatury. Jinou pravomoc nemají. Zjistili však, že pohřební služby v okolí mají kapacity dostatečné.

Předseda vlády bere věc vážně. V případě potřeby ustaví krizový štáb, jehož členy budou zástupci všech výše uvedených institucí vyjma utajených tajných služeb. Uvažuje o tom, že urychlí přípravu potřebné legislativy, která by tak mohla začít platit již za rok, místo za rok a půl.

Ministr financí mlčí. Interně zjistil, že kolků na alkohol je dostatek. Důležité je, aby byla okolkována všechna prodávaná balení alkoholu, ať již z čistého či denaturovaného lihu, a stát řádně vybíral daně. Pokud snad někdo tvrdí něco jiného, jedná se o zlovolné útoky opozice související s brzkými volbami.

Mezitím se dále plní nemocnice a márnice. Jediným, kdo přichází věci na kloub, je novinářka Slonková. Může si to dovolit: Není svazována žádnými předpisy a nemusí svá zjištění dokládat vědecky podloženými laboratorními výzkumu. Dá se jí tedy vůbec věřit?

Autor: Ing. Jaroslav Schulz CSc.