Články z blogu
Může Drábek vymýtit švarcsystém?
18.10.2012

Odpověď zní jednoznačně: NE. Jeho kontroloři a inspektoři si mohou nohy uběhat, občas sice někoho chytí, ale to je tak všechno. Proč?

Švarcsystém je extrémně finančně výhodný jak pro kvazi zaměstnance, tak i pro kvazi zaměstnavatele. Důvodem je daňový systém a na něj navázané odvody na zdravotní a sociální pojištění. Jestli si řemeslník může odečíst výdajový paušál ve výši 80%, daně neplatí a pokud má děti, dostává od státu daňový bonus. Zdravotní a sociální pojištění sice platit musí, ale pouze v minimální výši. A „zaměstnavatel“ neplatí odvody žádné.

Chce-li tedy vláda tuto formu práce odstranit, musí začít od daně z příjmů fyzických osob: Tedy žádné výdajové paušály lidem, kteří žádné výdaje nemají. Žádné nářky nad zdaněním podnikatelů, když se o žádné podnikatele nejedná. Zde by se měla vzpamatovat pravice.

Zbývají ovšem odvody z mezd „zaměstnavatelů“. Ty zdanění fyzických osob nevyřeší. Na druhé straně by zaměstnavatel musel zvážit, co je pro něj výhodné. Při zadávání prací „na fakturu“ sice ušetří odvod pojistného, ale na své „zaměstnance“ nemá žádný špagát. Mohou přijít do práce, kdy chtějí, pracovat dobře nebo špatně. Tíhu reklamací ale vždy nese „zaměstnavatel“ .

Je ovšem pravda, že jsou odvětví, která jsou extrémně závislá na krátkodobých a časově omezených zakázkách. Klasickým příkladem je stavebnictví nebo zemědělství. Firmy z těchto odvětví nárazově pracující zaměstnance prostě potřebují. A brání jim v tom nepružný zákoník práce. V tomto případě by měla přestat hlásat nesmysly levice.

Inu žijeme v zajetí pravo-levých klišé. A žádná strana nechce od své rétoriky ustoupit. Takže stát zaměstná ještě více kontrolorů a bude ještě více otravovat slušné firmy. Dokud to nebude jinak, švarcsystém přežije.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz, CSc.