Články z blogu
Kalousek versus pracující důchodci
05.03.2013

Tak zase to Kalousek a jeho lidé zbabrali. Chtěli sebrat slevu na dani pracujícím důchodcům, do zákona však dali jen podmínku, že důchodce nesmí pobírat důchod k 1. lednu daného zdaňovacího období. A tak si desetitisíce důchodců začali přerušovat na prvý leden vyplácení důchodu.

Ministr financí, jako obvykle, žádnou svou chybu ani záměr nepřipouští. Po zjištění situace nikoho nepotrestal, ale pospíšil si s prohlášením, že je mu důchodců, kteří vyplácení důchodu přerušili a uplatní daňovou slevu, líto. Jeho stanovisko pochopitelně okamžitě podpořilo Generální finanční ředitelství vydáním (pouhé) tiskové zprávy, obsahující pofiderní a nic neříkající stanovisko „o možném zneužití práva a z toho vyplývajícími důsledky“.

Jenže co to je „možné zneužití práva“? Zákon přece buď platí, nebo neplatí. A v daném případě jednoznačně platí: Pokud byl důchod vyplácen byť již od 2. ledna, nárok na slevu na dani platí.

Daňový poplatník navíc může uplatnit i další slevy: Na manželku v domácnosti, na invaliditu, na vyživované děti, na dobu studia. Všechny tyto slevy však lze uplatňovat jen v měsících, kdy dané skutečnosti platily. V případě pracujících důchodců je však ze zákona měsíční uplatňování slev výslovně vyňato. Vyjádření páně ministra o tom, že by si také mohl na den 1 ledna zapůjčit dítě, tedy může vypovídat jen o tom, že nezná vlastní daňové zákony.

Vše tak nasvědčuje tomu, že zákonodárce použil formulaci o pobírání důchodu k 1. lednu zdaňovacího období zcela záměrně. Ovšem možná se ministr Kalousek neinformoval u svého stranického kolegy z ministerstva práce a sociálních věcí o tom, že výplatu důchodů lze i přerušit.

Takže ti, kteří si výplatu důchodů přerušili, mají mít na slevu na dani právní nárok. A tak by měly rozhodovat příslušné soudy. A nesmysly v zákoně by si měl řešit premiér se svým ministrem. Což se však zcela jistě nestane.

Pokud jste si výplatu důchodu přerušili a chcete mít jistotu, že se nebudete platit penále, můžete zvolit následující postup: Za rok 2013 podejte nejprve daňové přiznání, v němž slevu na dani neuplatníte. Následně podejte dodatečné daňové přiznání se slevou a žádejte od správce daně již zaplacenou daň zpátky. Pokud této žádosti správce daně nevyhoví, můžete využít veškeré opravné prostředky až po kasační stížnost podanou Nejvyššímu správnímu soudu. Rádi vám v této věci pomůžeme.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz, CSc.