Příjmy ze zahraničních dividend, obchodování s finančními deriváty a akciemi v zahraničí

Mezi příjmy rezidentů České republiky, které podléhají zdanění v České republice patří, jak tuzemské příjmy, tak i příjmy ze zahraničí. Ať jste tedy drobný investor, profesionální obchodník na burze nebo příležitostný příjemce příjmů z reklamy, například díky službe Google AdSense, nutně musíte řešit otázku zdanění zahraničních příjmů v České republice.

Je nutné vždy rozlišit, zda působíte jako fyzická osoba podnikatel, tj. finanční majetek je součástí obchodního majetku (je v podnikání), či zda jste fyzická osoba nepodnikatel, která ze svých vlastních zdrojů provádí z různých důvodů operace, z nichž plynou přijmy ze zahraničí.

Zatímco zdanění majetku zahrnutého v podnikání vždy vstupuje do díčího základu z podnikání (§ 7) u fyzických osob nepodnikatelů je nutné rozlišovat druh příjmu a ten poté zahrnout do příslušného dílčího základu daně.

Povinnost podávat daňové přiznání

Mezi nejčastější příjmy nepodnikajících fyzických osob plynoucí ze zahraničí patří příjmy z kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy, z nichž nejčastěji jde o obchody s akciemi.

Pokud poplatník některé z těchto příjmů realizuje a tyto příjmy nejsou osvobozené, vzniká mu povinnost tyto příjmy zahrnout do celkových příjmů v tuzemsku a zároveň podat daňové přiznání.

Postup zdanění zahraničních příjmů v tuzemsku

To jakým způsobem se bude u zdaňování zahraničních příjmů postupovat, tj. do kterého dílčího základu budou tyto příjmy zahrnuty, případně jaký bude další postup, vždy závisí na konkétní situaci a konkrétním příjmu.

Příjmy z kapitálového majetku §8 - příjmy zdaněné srážkovovu daní v zahraničí

Příjmy z kapitálového jsou zdaňovány tzv. srážkovou daní přímo u zdroje výplaty. Plynou-li tyto příjmy z území České republiky, nezahrnují se do daňového přiznání, nicméně jedná-li se o stejné příjmy ze zahraničí, Jedná se zejména o:

  • podíly na zisku - dividendy
  • úrokové výnosy z finančních derivátů, termínovaných vkladů a jiných finančních nástrojů
  • úrokové výnosy z dluhopisů

Tyto příjmy se zahrnují do daňového přiznání v hrubé výši, tj. včetně sražené daně v zahraničí. Chce-li poplatník započíst již sraženou daň v zahraničí, musí si obstarat potvrzení o výši sražené daně, a to buď od zahraničního správce daně, depozitáře nebo potvrzení od plátce, který tuto daň srazil.
Typicky se jedná o úrokové výnosy

Příjmy z prodeje zahraničních majetkových účastí a podílů - akcií a podílových listů (ostatní příjmy §10)

Díky snadné dostupnosti mnoho invesotrů také přímo nakupuje akcie nebo podílové listy fondů v zahraničí, a to buď prostřednictvím tuzemských finančních institucí, brokerů nebo dealerů, ale také skrze ryze zahraniční zprostředkovatele. Ať už je záměr držet akcie kvůli dividendovému výnosu, obchodování s akciemi v dlohoudobém a střednědobém horizontu nebo trading, tj. spekulatinví nákup/prodej v kratších časových intervalech, vždy je nutné prověřit, zda příjmy z prodeje akcíí podléhají tuzemské dani z příjmu nebo jsou od ní osvobozeny.

Časový test akcií
Při prodeji tuzemských i zahraničních akcií je nutné prověřit, jak dlouhý je časový interval mezi nákupem a prodejem jednotlivého druhu akcie (nelze kompenzovat více různých druhů). V současné době je takový prodej osvobozen, uplyne-li doba mezi nabytím a prodejem akcie delší než 6 měsíců. V opačném případě je v případě realizovaného zisku z prodeje akcie nutné tento příjem zahrnout do dílčího základu ostatní příjmy daňového přiznání. Tyto příjmy však lze snížit o související výdaje jako poplatky za prodej, zprostředkování apod.

Výše uvedené platí pouze v případě, kdy investorův majetkový podíl nepřesahoval 5 % základního kapitálu, byť jen na jediný den v době 24 měsíců předcházejících prodeji. V takovém případě je prodej osvobozen až po uplnutí 5 let od nákupu.

Poznámka
Nutno podotknout, že takto krátký časový úsek není bežný v daňové legislativě jiných evropských států a již nyní jsou známé záměry Ministerstva financí prodloužit tuto lhůtu až na 3 roky.

I pro nepodnikající fyzické osoby je dnes jednoduché investovat v zahraničí během několika minut. Ať už si tímto způsobem chcete zajistit úspory na stáří, diverzifikujete své investice, jste trader, zabýváte se arbitráží nebo vás to jenom baví, měly byste mít na paměti, že pokud přesáhnou vaše příjmy z těchto činností 6.000,- Kč za rok a zároveň nestanoví-li smlouva o zamezení dvojího zdanění jinak, vzniká vám povinnost zdanit takto realizované příjmy prostřednictvím daňového přiznání.

Mohlo by vás také zajímat: příjmy ze zahraničí nejen ve vztahu k daním, příjmy ze závislé činnosti a OSVČ v zahraničí

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek