Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Princip zdanění společností se v České republice nikterak neodlišuje od zahraničí. Hlavní rozdíly jsou zejména v dlouhodobé nestabilitě daňových zákonů a příliš časté novelizaci, která je nepřehledná a často také vnitřně nekonzistentní. Proto je při poskytování daňového poradenství nutné neustále sledovat nejnovější výklad v podobě rozsudků Nejvyššího správního soudu, který částečně výsledný daňový chaos napravuje.

Do daňového systému se často řadí také systém sociálního a zdravotního pojištění, který významně ovlivňuje výsledné zdanění, zejména tehdy jsou-li odvody z některých příjmů povinné anebo dokonce, tak jako u nás, vstupují do základu daně. V rámci integračních procesů Evropské unie dochází k postupné harmonizaci systému sociálního zabezpečení, což se dá využít při daňové optimalizaci v mezinárodním zdanění (odkaz).

Kvalita daňového poradenství je dána zejména dostupností a spolehlivostí informací poskytnutých vedením společnosti a vycházejících z účetnictví. Pokud Vám dosavadní daňový poradce nekladl četné dotazy a otázky, nemohl svou práci dělat dobře.

Následující služby poskytujeme jak klientům, kterým vedem účetnictví, tak i těm, které zastupujeme pouze v rámci daňového řízení:

 • vhodné nastavení daňového zatížení
 • vytvoříme nebo zkontrolujeme vnitřní směrnice, které mají dopad na daň z příjmu, jako například:
  daňové dopady odměn managementu a jiných zaměstnanců
  revize a případné zavedení zaměstnaneckých výhod (benefitů)
 • posouzení vzniku stálé provozovny v České republice nebo v zahraničí
 • v případě podílu zahraničního kapitálu je nutné věnovat pozornost oblastem jako jsou:
  převody podílů na zisku, vyplácení dividend a tantiém,
  vyřízení žádostí o osvobození zdanění licenčních poplatků a úroků z úvěru,
 • posouzení a návrh ceny obvyklé v rámci transakcí mezi spřízněnými osobamiposuzování závazků (smluv) z daňových hledisek, expertízy k daňovým otázkám a vypracování studií dopadů na daně
 • daňová refundace vycházející z mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
 • dopady rozsudků českých a evropských soudů na vaši společnost
 • vracení daní z dividend
 • nastavení vhodné struktury socíálního a zdravotního pojištění včetně mezinárodních dopadů
 • vyřízení odkladu daňového přiznání

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek