Daň z přidané hodnoty (DPH)

Nezapomínejte, že DPH je v rámci EU nejvíce harmonizovanou daní. Při posuzování jednotlivých případů bereme proto v potaz nejen standardní českou legislativu složenou ze zákonů, souvisejících předpisů a rozsudků Nejvyššího správního soudu, ale zejména nařízení, směrnice Evropské unie a neméně důležité rozsudky Evropského soudního dvora. Zároveň sledujeme chystané změny a již odsouhlasené novely evropských předpisů, které mají pro naše klienty zásadní vliv při daňové optimalizaci a plánování.

Specializujeme se na mezinárodní obchod a dopady obchodních transakcí se zahraničím. Při posuzování dopadů DPH v rámci dovozu a vývozu je pro nás proto nezbytná znalost celních předpisů EU (celní kodex a související směrnice a nařízení). Pro klienty navrhujeme provedení řetězových obchodů a kompletní dokumentaci.

Drtivá většina služeb je dnes nějakou formou poskytována také elektronicky. Za elektronicky poskytovanou službu se považuje například prodej hudby nebo filmů, které si zákazník stáhne přímo z vašich stránek. V takových situacích se problematika DPH komplikuje. Poradíme vám, co podléhá české sazbě DPH a co je od daně osvobozeno, ale také jakou evidenci pro účely DPH musíte vést.

 • registrace k DPH (trvá přibližně 2 týdny), deregistrace
 • otestujeme, zda Vám již nevznikla registrační povinnost a odhalíme potenciální činnosti, která Vám registrační povinnost zakládají
 • podávání daňových přiznání
 • celní statistiky (INTRASTAT a EXTRASTAT), souhrnné hlášení (VIES)
 • audit DPH
 • vracení DPH ze států Evropské unie
 • zastupování zahraničních subjektů při vracení daně z přidané hodnoty v České republice
 • poradenství a návrh nejoptimálnějšího řešení při obchodním styku se zahraničím
 • řešíme mezinárodní obchodní případy založené na dodacích podmínkách INCOTERMS, jejich dopady na DPH
 • asistujeme při dovozu a vývozu zboží, celní deklaraci a stanovení celní hodnoty zboží
 • řešíme řetězové obchody, jejichž legislativa je výhradně postavena na rozsudcích Evropského soudního dvora
 • poradenství při poskytování elektronických služeb jako prodej hudby, prodej filmů, webhosting, dálkový prodej software a podobně
 • poradenství při specifických problémech

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek