Daň z příjmu fyzických osob (DPFO)

Povinnost podat daňové přiznání má obecně každá fyzická osoba, která realizuje příjmy z jednoho z pěti dílčích základů daně:

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku
 • příjmy z pronájmu
 • ostatní příjmy

Kvůli administrativní náročnosti výběru daní od fyzických osob však existuje řada vyjímek, kdy se daňové přiznání nepodává (viz dále). Jiným způsobem, jak ulehčit poplatníkům administrativu při výběru daní, je zdanění některých příjmů zvláštní sazbou daně, tzv. srážková daň. V takovém případě za vás odvede daň plátce, který vám již vyplácí pouze čistý příjem. Tyto příjmy se i v případě, že vznikne povinnost podat daňové přiznání, dále do základu daně nezahrnují. Typickým příkladem je banka srážející daň z výnosových úroků z osobního účtu.

Kdy daňové přiznání podávat nemusíte

V podstatě se jedná o 2 podmínky, za kterých poplatník fyzická osoba nepodává daňové přiznání:

 • veškeré zdanitelné příjmy za rok nepřesáhnou 15.000,- Kč
 • veškeré příjmy plynou ze závislé činnosti od jednoho případně od postupně více zaměstnavatelů, přičemž poplatník u všech podepsal prohlášení k dani a zároveň z ostatních základů daně nemáte příjmy vyšší než 6.000,- Kč
  Za příjmy ze závislé činnosti se považují příjmy z pracovněprávního a jemu obdobného vztahu dle zákoníku práce, tj. mzda, odměny, smlouvy o výkonu funkce, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, apod.

V praxi tak povinnost podat daňové přiznání vzniká podnikatelům (OSVČ) a osobám provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo osobám, které mají příjmy nejen ze závislé činnosti ale i z některého z dalších druhů příjmu. Pro tyto osoby jsou vhodné služby daňového poradce.

Výhody podání daňového přiznání pomocí daňového poradce

 • větší důveryhodnost daňového přiznání - ze zkušeností víme, že finanční úřady jednají s daňovými subjekty, které jsou zastoupeny daňovým poradcem mírněji
 • snížení rizika doměření daně a přenesení zodpovědnosti na daňového poradce
 • použití dalších případných úspor snižujících daňovou povinnost
 • odklad splatnosti daně a zálohy na další zdaňovací období pro OSVČ

O všech výhodách plynoucích při využití služeb daňového poradce a jak si vybrat toho správného, čtěte více!

Služby daňového poradenství pro fyzické osoby zahrnují

 • příprava a podání plné moci k místě příslušnému finančnímu úřadu
 • kontrola účetní závěrky nebo daňové evidence a případné opravy
 • sestavení a podání daňového přiznání
 • vyřízení odkladu termínu pro podání daňového přiznání
 • poradenství při zdaňování podílů na zisku, dividend a tantiém
 • vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí

Současný svět nezná hranic. S rozmachem internetu je velmi snadné realizovat příjmy ze zahraničí ať už jako drobný investor, profesionální obchodník na burze nebo jen příležitostný příjemce z reklamy na vlastních webových stránkách. Proto se dlouhodobě věnujeme problematice příjmů ze zahraničí nejen v korporátní sféřě, ale také přímům ze zahraničí fyzických osob, viz následující rubrika

>>>

Specializujeme se na příjmy fyzických osob ze zahraničí

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek