Články z blogu
Mohou dotace podnik zruinovat?
19.07.2012

Evropske dotaceS dotacemi, zvláště pak s těmi z Evropské unie, se roztrhl pytel. Usiluje o ně kdekdo v přesvědčení o tom, že dostat něco zadarmo je terno. Je to však pravda? Skutečností je, že dotace mohou podnik lehce i zruinovat.

Druhy dotací

Vedle národních dotačních titulů existuje řada dotací z evropských fondů (strukturálních a soudružnosti). Ty se dále člení do 27 národních operačních programů, z nichž některé jsou tematické a jiné zeměpisné. Programy se dále dělí na prioritní osy a ty na oblasti či dokonce podoblasti podpory. A aby toho nebylo dost, žádosti o čerpání z těchto fondů lze podávat teprve po zveřejnění výzev. Prostě pěkná džungle, ve které se jen tak někdo nevyzná.


Na co lze získat dotaci

Dotace lze získat v podstatě na cokoli: Na investice, materiál, mzdy, školení či propagaci. A žádat může také kdokoli – organizační složky státu, obce, neziskové organizace, občanská sdružení, podniky. Zájemce o dotace tedy musí nejprve zjistit, z kterého programu může dotaci získat, k jakému účelu lze dotaci čerpat, a kdy je třeba žádost podat. To většinou není schopen učinit sám. Obrátí se tedy na specializovanou firmu, která ovšem nepracuje zadarmo. Vzniká tak, bez záruky úspěchu, prvá nákladová položka.

Předpokládejme, že se podařilo nalézt vhodnou výzvu k předkládání dotačních projektů. Pak je třeba zpracovat žádost o dotaci, doložit ji s řadou dokumentů a zejména dotačním projektem (podnikatelským záměrem) poskytovateli. Ani to však není triviální. Pro úspěch je třeba znát formalizovaná kritéria hodnocení projektů, materiály těmto kritériím přizpůsobit a snažit se získat co největší počet bodů. I zde ochotně vypomůže, za příslušnou úplatu, řada firem. A na světě je další nákladová položka.

V řadě případů je však nutné před zpracování žádosti o dotaci zpracovat další projekty, studie či kritéria pro výběrová řízení a provést vyhodnocení dodavatelských cen, což platí zejména pro dotace investičního charakteru. To již stojí další nemalé peníze, a pokud žadatel nehodlá projekt realizovat bez dotací, mohou být tyto náklady nenávratně ztraceny.

Financování projektu - skryté náklady, které je třeba si uvědomit

Pokud žadatel dotaci obdrží, nastane problém financování. Prostředky z dotace totiž žadatel neobdrží ihned, ale mnohdy teprve po ukončení projektu, v lepším případě v zálohových splátkách. Ostatně v mnoha případech nejsou předmětem dotace všechny náklady na projekt, ale část z nich musí žadatel krýt ze svého. Ve většině případů tak žadatel musí sáhnout po úvěru. Ten ochotně poskytne řada bank nebo dodavatelů. Ti ostatně ochotně nabídnou i samotné vypracování dotačních projektů. Ale ani úvěr není bezúplatný a žadatel může splácet své závazky i dlouho po ukončení dotačního projektu.

Je-li projekt ukončen, nastane fáze jeho vyhodnocování. Teprve poté žadatel zjistí, kolik peněž dostane, případně kolik jich bude vracet. Neboť ne všechny vyúčtované náklady musí být jako způsobilé uznány. Navíc v řadě případů se žadatel zavazuje po určitou dobu (například pět let) projekt udržovat. A v průběhu této doby mohou být uskutečněny další kontroly.

Doba „podotační“

Jednoho dne ovšem nastane doba „podotační“. A úspěšný žadatel zjistí, že pořízený majetek musí odepisovat, avšak nedaňově, supermoderní a nákladný software či technologie vyvolávají zvýšené náklady na servisní činnost, nové hotely musí zaměstnávat deklarovaný počet zaměstnanců a nést provozní náklady (na bazény, wellness, atd.), které nekryjí tržby. Může se tak lehce dostat do ztrát a do problémů s vlastním kapitálem. V důsledku toho přestane být důvěryhodný pro banky a obchodní partnery, nebude moci vyplácet dividendy a může se dostat i do úpadku.

Takže dotace jsou zcela jistě výhodné pro firmy, které zpracovávají dotační projekty, pro banky, které poskytují úvěry i pro státní úředníky, kteří (opět v rámci dotačního programu) o dotace, kteří (opět v rámci dotačního programu) o dotace pečují. Ti všichni totiž dostanou své, mnohdy značně nadsazené peníze (jde přece o dotace). Pokud si však firma se třemi zaměstnanci pořídí v rámci dotace počítače a software za 6 milionů Kč, nebo si kadeřník otevře za 8 milionů kosmetické studio, může mnohdy ihned plánovat bankrot. (Relativně nejjednodušší jsou dotace na vzdělávání. Bude-li se několik dělníků učit anglicky, firmě ani dělníků to nic nepřinese, ale firma kamaráda nebo rodinného příslušníka si přijde na pár set tisíc korun. A pokud nějaký výukový projekt otočíte, jako partner přes své známé v několika krajích, zisk i radost se úspěšně násobí.)

V tomto textu zatím nebyla ani zmínka o úplatcích a možné trestné činnosti. V mnoha případech by totiž úplatky měli žadatelé spíše brát, než dávat. Můžeme na základě našich rozsáhlých zkušeností jen poradit: Nepodléhejte lákavým nabídkám dotačních projektů. Pokud vůbec o dotacích přemýšlíte, zpracujte nebo si nechte zpracovat reálný projekt rozvoje a návratnosti vložených prostředků. Pak, možná, vynaložíte své peníze smysluplně.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz CSc.