Články z blogu
Tak co s důchody, mládeži? Fakta, které vám o důchodové reformě neřekli
19.10.2012

Bude důchodové spoření (II. pilíř) nebo nebude? Těžko říci, základní zákon platí, ostatní zákony ne. Co byste však měli vědět? Pokud se platnost důchodového spoření neodloží, musí se ti, kterým bude brzy 35 let, od ledna 2013 rychle rozhodnout: Vstoupit do důchodového spoření nebo ne!

Nelehké rozhodnutí již proto, že jej v budoucnu nelze měnit. A informací je málo, rozbory různých analytiků jsou neúplné a vyjádření představitelů finančních institucí z pochopitelných důvodů zavádějící. Podívejme se tedy co, komu a za jakou cenu důchodové spoření přinese.

Co mi důchodové spoření přinese

Ten, kdo se nechá na důchodové spoření nalákat, musí počítat s tím, že se jeho odvody na sociální pojištění zvednou o 2%. Další 3% pak převede do soukromého fondu stát z toho, co platí již dnes. Účastník důchodového spoření bude moci volit z několika investičních strategií a těšit se, jak mu korunky na jeho individuálním účtu přibývají. Jenže – korunky mohou nejen přibývat, ale i ubývat.

Co to bude spořícího občana stát

Individuálně spořící občané budou muset ze svých příspěvků živit řadu finančních institucí: Ve fázi spoření penzijní společnosti, depozitáře (banky) a penzijní fondy. Některé náklady těchto institucí jsou sice limitované, jiné druhy nákladů jsou však omezeny jen volně. A navíc – všichni budou chtít z příspěvků účastníků tvořit zisk ve svůj prospěch. Kolik si tyto podnikatelské subjekty z peněz střadatelů a z výnosů z těchto úložek ukrojí, lze dnes jen těžko odhadnout.

Při individuálním důchodovém spoření je také nutné zapomenout na solidaritu systému: Co do spoření nedáte, to tam nebude. Nebudou vyloučené a náhradní doby. Budete-li hodně nemocní, bude na důchod méně. To se týká i oněch 3% převedených státem. A když zaměstnavatel, ať již z jakéhokoli důvodu, třeba insolvence, vaše peníze nepošle, zase vám na důchod ubude.

Může se stát, že se důchodového věku dožijete. Co nastane pak

Bude vám vyměřen „státní“ důchod z I. pilíře. Ten se skládá ze dvou složek: Pevné výměry ve výši 9% průměrné mzdy, která vám zůstane zachována, a procentní výměry z individuálního vyměřovacího základu, do kterého vstupují i vyloučené doby. A právě tato výměra vám poklesne o 20% a o dopady z krácení vyloučených dob.

Druhou složkou vašeho důchodu bude tvořit důchod z individuálního spoření. To znamená, že po několika desítkách let teprve zjistíte, zda a kolik jste skutečně naspořili. Tím to ovšem nekončí. Málokde se totiž dočtete, že budete muset uzavřít další smlouvu – o životním pojištění. Pojišťovna vám pak vypočítá individuální důchod a zohlední i vlastní náklady a zisk. A teprve pak zjistíte, jaký že to váš individuální důchod bude.

Můžete tedy přemýšlet, k čemu vám důchodové spoření bude

Pokud nevyděláváte příliš mnoho, vcelku k ničemu. Vyděláváte-li skutečně velmi mnoho, zabezpečíte se na stáří jinak. A ten malý zbytek se může rozhodnout.

Jen se nesnažte počítat, co to vynese. Nejde to. Jisté je, že vydělají finanční instituce. A to je jeden z důvodů, proč se od tohoto druhu spoření masově odklání i občané v Německu.

Pozn.: Jedná se o stručný výtah kompletního rozboru celé "důchodové reformy". O jeho publikaci v některém z médií vás budeme informovat.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz