Články z blogu
Peníze nebo život?
02.11.2012

Poslední dobou se zdá, že naše politiky nezajímá nic jiného, než peníze. Tedy ty, které připlují do státního rozpočtu. Jejich objemem prověřují svou úspěšnost. K čemu tyto peníze mají být, již zřejmě není tak důležité.

Jenže názor lidí je poněkud jiný. Chápou, že musí pracovat, a mnohé z nich to dokonce baví. Ale zároveň chtějí mít ze života i něco jiného. Zážitky, vzdělávání, zábavu, a pokud na ni nemají čas v produktivním věku, pak alespoň v důchodu. V plnění státního rozpočtu „jen tak“ smysl svého života rozhodně nevidí.

Politici to berou jako nevděk. Vždyť se tak snaží – o vyrovnaný státní rozpočet, zdroje na kofinancování dotací, čerpání dotací, dokonalejší a dražší informační systémy a větší stavby. Jsou ochotni akceptovat výdaje na vzdělávání, neboť je naděje, že vzdělanější lidé budou do rozpočtu přispívat více. Ale ti, co jsou nemocní, postižení či staří, již přece nejen nic nepřináší, ale dokonce čerpají státní peníze, které by přec e bylo možné využít daleko racionálněji.

Jenže – občané si nevolí své politiky kvůli státnímu rozpočtu. Volí je proto, aby se jejich životní úroveň zvyšovala, měli nějaké životní jistoty a důstojný život. A politici by měli schvalovat takový státní rozpočet, který cíle občanů alespoň zčásti zajistí.

Pokud politici nepochopí, že smyslem jejich práce je naplňovat tužby lidí a ne svoje, nemohou se divit, že je lidé nebudou volit. A nebudou je chválit, spíše naopak. Uvědomí si konečně politici, že nejde o peníze, ale o život? A to především o život těch druhých.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz