Články z blogu
Ministru Babišovi rozumím, ale nesouhlasím s ním
04.04.2014

Ministru Babišovi rozumím, ale nesouhlasím s ním

Ministr Babiš to jistě nemá lehké. Na jedné straně se zavázal lepšímu výběru daní, hledání úspor a snižování schodku státního rozpočtu, na straně druhé ke zvýšení výdajů na sociální politiku a investice. To skutečně moc nejde dohromady. A navíc jsou letos další volby.

Ministr se tedy snaží jít především po velkých číslech a prosazuje opatření, která neohrozí jeho popularitu. Nachází zdroje v umrtvené finanční hotovosti, pranýřuje vysoké úniky daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. A hledá spíše drobné úspory na ministerstvech. To vše jsou však jen opatření jednorázová a ne příliš koncepční.

Je chvályhodné, že ministr hodlá zavádět daňová opatření uváženě a s předstihem. Skutečně rázné kroky však chybí. Ty nelze zavádět jen z pozice ministra financí, ale koordinovaným úsilím celé vlády a parlamentní koalice. Na daně totiž nelze pohlížet jen jako na zdroj státní pokladny. Naopak – rozumná struktura a výše daní ovlivňuje chod celého národního hospodářství. Daně jsou prostě také nástrojem řízení.

Dobře vybírat daně vyžaduje především zavedení pořádku do společnosti. Ten zde není, a tak si mnoho subjektů dělá, co chce. Onen pořádek však nemohou zavádět daňové zákony, kontroly, ani represe. Co přinese registr bankovních účtů, když lze mít účty v zahraničí, co přinese elektronické sledování tržeb, když mnoho firem není plátcem daně z přidané hodnoty, jak vybírat daně od subjektů, které nelze vůbec nalézt, ale podnikat mohou. Pořádek do společnosti tak mohou vnést pouze změny zákonů upravujících podnikání a odpovídající činnost státních orgánů. Zatím však žádné rozumné návrhy není vidět.

Daně ovšem mají také podporovat vytváření rovného konkurenčního prostředí. Poctivý prostě na trhu nepoctivému konkurovat nemůže. A naplnění lidského vnímání spravedlnosti rovněž není bez významu. Uvažuje takto i ministr financí a předseda vlády? Nevíme.

Jistě, ministr financí je pod tlakem urychleného předložení návrhu rozpočtu na rok 2015. Lze jen doufat, že poté se jeho myšlení posune dále koncepčnějším směrem. Ovšem s řadou skupin si to pak bude muset rozházet. Čím dříve tím lépe, neboť volby budou neustále!

Autor: Ing. Jaroslav Schulz