Články z blogu
Kde je sounáležitost s EU?
07.06.2012

Europe togetherBedlivě jsem naslouchal projevům, dnes již bývalého presidenta Sarkozyho a kancléřky Merkelové: EU potřebuje prohloubit integraci a fiskální disciplínu jednotlivých členských zemí. K těm směřovaly apely obou státníků. S tím sice lze souhlasit, ale marně jsem čekal na poselství základní – poselství občanům EU.

Že takoví občané nejsou? Ale ano, všichni máme nejméně dvě občanství, bohužel to většina obyvatel ani netuší. Nedávno jsem řadě vysokoškolsky vzdělaných lidí, mezi nimi i lidem se vzděláním právnickým, položil jednoduchou otázku: Jaké máte občanství? Do jednoho odpověděli – jen české. Předpokládám, že v ostatních zemích EU je dnes situace obdobná.

Jaký je to rozdíl oproti situaci před několika desítkami let, kdy mi (mladí) západoevropští vrstevníci hrdě sdělovali: Já jsem Evropan. A já jim jen záviděl. Něco se tedy zvrtlo.

Příslušnost k Evropě si člověk nejlépe uvědomí tehdy, když je od ní hodně daleko. Já ji před lety pocítil na semináři v jihokorejském Soulu. Jeho účastníci se zcela spontánně spojovali do skupin dle jednotlivých světadílů.

Zdá se, že původní evropské myšlenky byly nahrazeny něčím zcela jiným: Jednotlivé státy spolu bojují o výši unijních dotací, vlastní eurokomisaře (pro které objektivně chybí práce), zachování či prohloubení vlastních kompetencí, posty v nově zřízené diplomatické službě a soutěží o nejnižší zdanění. Evropský parlament se místo řešení obecných lidských otázek zabývá nejrůznějšími pochybnými příkazy či zákazy, uveďme jen příklad zákazu prodeje žárovek, a to bez ohledu na mínění občanů EU.

Vědomí evropské sounáležitosti v mladé generaci dnes nebudují ani školy včetně škol vysokých. Mimo specializované obory evropských studií se v Německu učí německé účetnictví, u nás české, v Rakousku jejich. A to bez uvádění evropských souvislostí a srovnání odlišností v jednotlivých zemích.

Co s tím? Unie by se měla zastavit, nadechnout a vrátit se ke svým původním myšlenkám. Zaměřit se na své občany a na budování pocitu evropské sounáležitosti. Neboť bez přesvědčených Evropanů se dále, než ke smečce ovládané evropskými politickými alfa samci nedostane. Bez občanů to totiž nejde.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz CSc.