Články z blogu
Co vlastně říká Kobra?
14.10.2014

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda?

Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácení daně z přidané hodnoty. Pokud bylo zboží skutečně vyvezeno, měl na vrácení daně nárok.

Jinou otázkou je, zda byl v jiných státech EU skutečně deklarován dovoz dotčeného zboží. Pokud ne, došlo k poškození (krácení daně) v jiných státech EU. To však již nemůže řešit česká KOBRA, ale orgány jiných států EU. České republice tedy žádná daňová škoda nevznikla.

Cena byla údajně podhodnocena až desetinásobně. Ani to by nemělo při vývozu všeho dovezeného zboží na výběr daně v České republice žádný vliv. Pokud k tomuto podhodnocení skutečně došlo, pak KOBRA jen odhalila šlendrián celní správy, která má stanovovat celní hodnotu zboží nejen dle oznámení dovozce, ale i dle svých odhadů skutečné ceny. Ale to se týká většiny dováženého asijského zboží a nejen v České republice. Ministerstvo financí by mělo konečně udělat v celné správě pořádek – i bez skupiny KOBRA.

Zboží bylo zřejmě řádně placeno, ne však bankovními převody. Zde ovšem skutečně došlo k porušením předpisů o platebním styku. Každá společnost však musí vést účetnictví a hotovostní platby, ať již do Číny nebo kamkoli jinam, jsou běžnou kontrolou snadno dohledatelné.

Nakonec z bombastické tiskové konference mnoho nezbude. Není sice pochyb, že finanční úřady budou rozdělovat nejrůznější pokuty a penále, policie bude řadu osob stíhat a ministr financí bude opět zdůrazňovat nutnost zavedení kontrolních výkazů a vnitrostátního reverse charge, i když při tomto režimu by k daňovému úniku a prezentaci úspěchu zvláštního týmu KOBRA vůbec nemohlo dojít. Zbývají tedy jen poučení, která se mnohým nebudou líbit: Posilovat spolupráci celních a daňových úřadů mezi státy EU, a donutit naše úřady, aby pracovaly řádně i bez týmu KOBRA v zádech.

Autor: Ing. Jaroslav Schulz